02-02-2017
ЖИЛИЩНА СГРАДА НА BULCARP

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА BULCARP

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инстаалцията на обект: Жилищна кооперация с подземен гараж, магазини и офисна част. Възложител е фирма Bulcarp.