14-09-2018
ЗАВОД ЗА ПОЛИМЕРИ В ЕЛИН ПЕЛИН

ЗАВОД ЗА ПОЛИМЕРИ В ЕЛИН ПЕЛИН

Проектът включва изграждане на нов завод за възстановяване на синтетични органични полимери (пластмасови продуктите), разположен на площ от 34 935 кв. м на главния път Елин Пелин - Гара Елин Пелин, северно от логистичният център на Т-Маркет в м-ст Селището. Предвидени са преработвателни сектори предназначени за възстановяване на излезли от употреба пластмаси и пластмасови отпадъци с годишен обем от 35 000 тона в нови 22 000 тона регранулат. Проектирани са складови сгради с административна част в едноетажен обем. Те имат застроена площ от 17 737 кв. м.

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.