19-11-2018
ПАЙП СИСТЕМ НАГРАДЕНА С ПОЧЕТЕН ПРИЗ

ПАЙП СИСТЕМ НАГРАДЕНА С ПОЧЕТЕН ПРИЗ

В Европейската седмица за БЗР, Списание „Труд и Здраве“ – което представя и анализира дейността на Главна инспекция по труда, и е единственото издание в страната в тази тематична сфера, раздаде почитни награди за постижения в областта на безопасността и здравето при работа. Съгласувано с официалната Европейска агенция за БЗР, списание „Труд и Здраве“ , представи добрите практики на водещите и утвърдени фирми от всичките 28 региона на страната. Съобразно тазгодишната тема на Европейската седмица се лансира опита и политиките на българските фирми в трудовата безопасност, като се обърна внимание и на намаляването и елиминирането на вредните вещества в трудовия и технологичния процес.

Българското участие премина в рамките на Националния преглед :“И в България – бизнес с европейско лице“, с основен организатор списание „Труд и Здраве“. Прегледът е престижна форма и предостави добра възможност българският бизнес да докаже , че постига ефективност и резултати на най-високо европейско ниво. Проявата ще се утвърждава като традиционна изява на постиженията и добрите практики на българските фирми и предприятия.

След изключително прецизна обосновка, на базата на изводи и анализи на Главна инспекция по труда и проверки на регионалните Инспекции, както и от редакционни изследвания и наши конкретни публикации , бяха селектирани фирмите – участници в първото издание на Националния преглед. ПАЙП СИСТЕМ бе сред българските компании, конкретно посочени от Столичната инспекция по труда, с впечатляващи цялостни резултати и добри практики по БЗР, и заслужили високата чест да представят „европейското лице“ на българския бизнес чрез този Преглед.

На специален национален форум по време на Европейската седмица по БЗР, съвместно организиран от списанието и Съюза на българските журналисти, проведен днес, бяха обобщени резултатите от Прегледа и бяха връчени почетни отличия.

Пайп Систем бе отличена с почетен приз за отлични резултати в Националния преглед.