07-03-2017
BUILDING INNOVATION FORUM 2017

BUILDING INNOVATION FORUM 2017

На 28.02.2017 г. изпълнителният директор на “Пайп систем” АД Инж. Николай Чомаковски взе участие в Годишната конференция “Индустриално строителство и инвестиции 2017”. Служебният министър на икономиката Доц. Д – р Теодор Седларски откри форума с обобщен анализ на методите за привличане на инвеститори в България, конкурентноспособността на страната ни и насоките за развитие на потенциалните индустриални зони. Срещата продължи с дискусионен панел на тема “Тенденции и иновации в проектирането и строителството на промишлени сгради”, в който шест от представените общо десет проекта са, проекти, в изграждането на които “Пайп систем” АД участва.Последва финалния дискусионен панел “Тенденции и иновации в проектирането и строителството на логистични центрове и big box сгради” в който отново преобладаващите проекти са такива, в които “Пайп систем” АД взема участие както с изготвяне на технически проекти, така и с изпълнение на строително – монтажни работи. Мероприятието беше уважено от топ мениджмънта на най - големите български строителни компании и от водещите архитекти. В нетуоркинг паузите между различните панели Инж. Чомаковски представи компанията пред настоящите и бъдещи партньори на “Пайп систем” АД.