16-10-2016
ЛИДЛ БАЛЧИК

ЛИДЛ БАЛЧИК

"Лидл България” ЕООД енд Ко изгражда супермаркет, тип „Лидл” със застроена площ 2450 кв. м и 119 паркоместа. Търговският комплекс ще включва магазин и паркинг зона. В обекта ще се предлагат хранителни и нехранителни стоки на дребно. Ще отговаря на изискванията на концерна Лидл за типово архитектурно решение и функционално разпределение. Строителството ще е мащабно, стоманенобетонно.

Поземленият имот, на който ще се изгради новият супермаркет, е на територията на град Балчик. Той е с площ 8 052 кв. м.

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.