07-03-2017
ИНТЕРВЮ С ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ ЗА СПИСАНИЕ ТРУД И ЗДРАВЕ

ИНТЕРВЮ С ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ ЗА СПИСАНИЕ ТРУД И ЗДРАВЕ

1.Очертайте накратко сферата на дейност, водещите принципи и перспективите на фирмата, която се ползва със заслужен авторитет на лидер в проектирането, доставката и изграждането на ВиК исталации.Как съумявате в трудната икономическа ситуация да осъществявате напрегнатата си производствена и социална програма?

Вече над 12 години Пайп систем се развива в сферата на цялостния инженеринг в областта на ВиК мрежите, спринклерните инсталации и вакуумно-сифонното отводняване. Основен наш принцип са нуждите на нашите клиенти, професионалното ни израстване, търсенето на най-оптималното решение на всички предизвикателства, пред които ни изправя нашата дейност. Нашата „рецепта за справяне“ е проста – стремим се постоянно да се развиваме, да сме в крак с тенденциите на пазара и дори да предусещаме в каква посока се развива.

2.Може ли да се каже, че практиките и услугите в отрасъла отговарят – като качество, надеждност и безопасност – на европейските критерии и стандарти? Какво още трябва да се направи и промени в това отношение?

В нашия бранш има от всичко – както компании, които са еталон за професионализъм и качество, така и такива, които „играят хазарт“с хората, с които и за които работят и работят на ръба на закона и на правилата. Вярваме, че това ще се промени и пазарът ще се урегулира с помощта на институциите и на самите участници в него.

3.Много предприемачи смятат, че съществува неравнопоставеност между българските и чуждитекомпании, т.е. пренебрегват се българските интереси за сметка на гиганти, за които се създават изкуствено специални благоприятни условия. Вашият коментар по тази тема?

Не мога да твърдя, че има ясно изразена такава тенденция или поне моето впечатление от пазара не е такова. Смятам, че който предлага качествен продукт, печели, независимо дали зад логото стои български или чуждестранен капитал. Може би по-скоро такова усещане остава отстрани поради медийното внимание, което се отделя на чуждестранните компании.

4.ВиК сферата, в която реализирате фирмено-производствената си дейност и услуги, есвързана с много и сериозни рискове за здравето и живота на работниците. Немалък е и обемът на тежкия физически и ръчен труд. Споделете каква е фирмената ви политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд на персонала? Какво е мнението Ви за културата и поведението на работниците, които, не е тайна, нерядко безотговорно и лекомислено пренебрегват изискванията за безопасен труд?

Ние от години влагаме сили и средства в повишаване на безопасността и подобряване условията на работа нанашите служители, включително сме внедрили и поддържаме системата BS OHSAS 18001:2007, която третира именно този проблем. За нас е от изключителна важност максималната защита сигурността и здравето на персонала, защото инсталациите, които изпълняваме действително представлямат потенциален риск. Да, факт е, че нивото на самосъзнание по този въпрос на някои работници е ниско, но ние се стремим да наемаме и поддържаме персонал, който е по-отговорен както за своето здраве и безопасност, така и за това на околните. Това е едно от най-важните условия за наемане на служители при нас. Осъществяваме постоянен мониторинг и контрол върху този аспект от работата по нашите обекти и в нашите бази – офис и склад.

5.Използвайте повода да отправите своето пожелание към екипа на фирмата и към вашите клиенти и партньори.

Бихме искали да пожелаем здраве и успешно развитие на всички наши партньори, клиенти и контрагенти, защото техния успех е и наш успех!