27-09-2018
BUILDING INNOVATION FORUM 2018

BUILDING INNOVATION FORUM 2018

Днес на 27 Септември в Sofia Event Center се проведе Building Innovation Forum – 2018, на който бе предоставена платформа на водещи професионалисти в проектирането и реализацията на мащабни сградни проекти да споделят важните тенденции и добрите практики при актуалните проекти. Пайп Систем беше представена в два от основните панели от Валентина Димитрова - Директор Продажби и Проекти .   

В първият панел, беше проведена дискусия относно високите сгради - като мащабни структури, които са изключително предизвикателство за професионалистите , ангажирани с тяхното проектиране и строителство. Бяха представени архитектурните, конструктивните, инженерните и технологичните особености, които трябва да се вземат в предвид при реализацията на така актуалните в глобален план и капиталоемки като инвестиционни проекти високи сгради. Презентация по темата бе направена от Председателят на Съвета за високи сгради и градска среда (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) -Стив Уотс.   

Във вторият презентационен панел, бяха разгледани дейтацентровете и тяхната специфичната функционалност. При този тип сгради и съоръжения се изисква изключително комплексен подход при проектирането и реализацията на отделните компоненти и инсталации. Наситеността на машини, сървъри и компютри създава сериозно предизвикателство пред сградните системи и по-конкретно системите за охлаждане, системите за сградно управление (bms) и системите за безопасност. Презентации бяха направени от Арх. Цветан Петров, управител на Иво Петров Архитекти,Михаел Йорданов, мениджър стратегически клиенти на Виваком, Клаус Тиначер, мениджър направление Data Center за Източна Европа на Siemens, Кристиан Рихтер, мениджър сегмент на център за данни, HOVAL и от Валентина Димитрова, Директор Продажби и Проекти в Пайп Систем. Наред с проектите, които представиха събеседниците в този панел, Валентина представи едно изключително иновативно съоръжение, което Пайп Систем реализира. Инвестицията е на РАЙСВОЛФ България АД, водеща компания, специализирана в поверителното унищожаване на конфиденциална документация . Инвестицията в първият етап, който в момента изграждаме възлиза на над 4млн.лв. РАЙСВОЛФ България АД е част от REISSWOLF Group – организация с повече от 25 години опит и дейност в 30 държави. Услугите, които РАЙСВОЛФ България АД предлага, покриват целия жизнен цикъл на документа – от неговото създаване до неговото унищожаване и представляват цялостна система. Поверителните данни се отнасят за лични данни и/или класифицирани данни за фирмата, съхранявани в различни форми (печатни, CD, DVD, касети, твърди дискове, кредитни карти и т.н.) Съгласно приетите екологични норми и добрите европейски практики, крайният продукт се рециклира след унищожаванe. Българското дружество изгражда собствена административна сграда, архивохранилище и център за поверително унищожаване на носители на данни в индустриалната зона в Божурище, като по този начин ще разшири дейността си. Обектът ще е симбиоза от много процеси, които са взаимосвързани. Ще има център за унищожаване на носители на информация и логистичен хъб, който ще обслужва и унищожаването, и архивирането. Пайп Систем стартира проекта през месец юни тази година и планира в началото на декември да е напълно завършен. Интересното в конструкцията е че има съчетание от сглобяема конструкция от греди, колони и фундаменти, както и монолитна част. Покривната конструкция над офисната част е монолитна с лек бетон за наклон, термоизолация и хидроизолация, а в останалата част е с послоен монтаж – трапецовидна ламарина, термо изолация и хидроизолация . РЗП-то на обекта е 2900 кв. м. като височината на сградата е близо 18м. Офисната част е на 4 етажа с плосък покрив, а в останалата част са разположени 4 нива стелажна система с необходимото оборудване за изпълнение на дейността на склада. В сградата ще бъде изградена АПГИ с противопожарен резервоар.Пайп Систем осигурява интегрирано управление и изпълнение на проекта, което дава на инвеститора сигурността и спокойствието, че не просто ще изпълним заданието, но че през целия процес ще намираме и осъществяваме най-добрите възможни решения. Водещото за Пайп Систем е още в ранен етап на управление на проекта да бъдат отстранени всички обичайни за един строителен проект проблеми – съгласуване на проекти, избор на материали и т.н.; да бъдат предложени необходимите и възможните оптимизации, както и организация на работа, която да осигури спазване на сроковете и изискванията за качество. В резултат на това проектът се случва без излишно напрежение, с иновативни материали, технология на изпълнение и при оптимално управление на всички процеси. И то на цената, която задоволява инвеститора. Работим съвместно с инвеститора, архитектите и надзора в синергия. Всички сме един екип и искаме да реализираме сградата по най-добрия начин. Благодарим на Инвеститора, че ни се довери.   

В третия панел бяха разгледани градските и ваканционни хотели – нови проекти и технологии за 2018. Хотелският бизнес в глобален и локален план е в процес на динамично развитие и пазарна трансформация. Начинът по който съвременните хотели изглеждат и функционират отвътре и отвън, качеството на използваните материали, сградни решения и технологии са ключови фактори в борбата с пазарните предизвикателства и привличането и задържането на желаната потребителска група. Бяха обсъдени важните аспекти при проектирането и реализацията на градските и ваканционните проекти, които ги правят така успешни. Участници във форума бяха - Радослава Радева, направление LifeSpace, Schneider Electric,Деница Киркова, CEO и основател на CRYSTAL SPA & WELLNESS, MBA in hospitality and spa management - Австрийски университет, Д-р инж Красимир Делов, главен технолог, Baumit Bulgaria, Еял Тахор, дизайнер, Aрх. Борислав Богданов, Amfion Ltd, Велин Лечев, мениджър продажби и бизнес развитие за България на партньора на Новател –Calirom, Инж. Явор Арсов , мениджър строителни и инфраструктурни проекти, Оргахим, Десислава Янакиева, продуктов мениджър - ACO Bulgaria, Арх. Радко Тодоров - RT Consult, Арх. Галин Василев от Х студио, Арх. Мария Давчева и Арх. Орлин Давчев от Мио Дизайн.   

Четвъртия панел беше посветен на Retail design - тенденции при дизайна на търговски сгради и обекти.Промяната в начина на живот, в начина на пазаруване, в потребителските навици и нагласи, в комбинация с повишеното потребление, създават нужда от тотално нова функционалност, нова визия и начин на взаимодействие между клиента и търговският обект. Разгледани бяха тенденциите при проектирането, екстериорния и интериорния дизайн на търговски обекти. Участници в панела бяха - Павел Мариников, Veolia Bulgaria, Арх. Гергана Милушева, управител, CityScape, Арх. Константин Антонов, Артек Дизайн, Арх. Калин Трачев, Stephen George International   

В последния пети панел беше разгледана темата за модерния дизайн на съвременните училища. Модернизирането на образователната инфраструктура е ключов процес за всяко общество с планове за развитие и икономически растеж. Бяха представени особеностите на специфичните образователни сгради и бе разискан начина за постигане на максимална безопасност, функционалност и ефективност. В панела участие взе Валентина Димитрова, която след архитектите, които изложиха своите концепции за проектиране на едни модерни и иновативни училища, представи иновативния проект на Британика и разкри тайни от изпълнението. „Пайп Систем“ АД , съвместно с „Инженерни Системи“ ООД реализира училищния комплекс с детска градина на „Британика“. Проектът e ситуиран на площ от 9 845 кв. м в кв. Драгалевци. Учебното заведение ще има цели 7 блока, от които няколко едноетажни и двуетажни постройки. Предвидено е и изграждане на подземно ниво. В корпусите ще бъдат изградени учебни стаи за учениците и за посещаващите детската градина деца, както и учебен център за езиково обучение, помощни кабинети и учителските стаи. Предвиден е специален корпус за хранителен блок със столова, кухня и всички необходими сервизни помещения. Предвижда се и изграждането на спортна зала и сграда за детска градина. Училището и детската градина ще разполагат с открити спортни игрища. Сградата е решена със специфична фасада от клинкерни тухли. Конструкцията на обекта е монолитна, а във физкултурния стадион умело са комбинирани метална конструкция и сглобяем стоманобетон.Проектирани са различни типа фасади. Вентилируема фасада с облицовка от декоративни клинкерни тухли, вентилируема фасада с ламаринена обшивка, вентилируема фасада с HPL панели, контактна фасада с минерална мазилка и структурна окачена фасада с декоративна алуминиева капачка с прекъснат термомост и остъкляване от двоен стъклопакет. Предвиждат се няколко типа покривни системи по различните корпуси. Зелени плоски покриви; покрив с послоен монтаж и финиш ламаринена обшивка; покрив с послоен монтаж с финиш PVC хидроизолация; покрив със стоманобетонова конструкция, с финиш битумна хидроизолационна мембрана. В рамките на един месец това е вторият проект, който Пайп Систем стартира успешно, след откриването на работата по „Райсволф“, проект, който беше представен във втория панел. За Пайп Систем е чест и огромна отговорност, да изпълним качествено и в срок възложеното от сериозен инвеститор, като Училища Британика. Пайп Систем упражнява услугата Строителен мениджър, което включва в себе си Главен изпълнител и Проджект мениджър. Като строителен мениджър нашата основна функция е да управляваме процеса и да предложим най-добрата цена на инвеститора и да реализираме проекта с оптимално използване на наличните ресурси. Като строителен мениджър на проекта ние предлагаме на инвеститора максимална прозрачност при реализацията на проекта. Нашата роля е във всеки един етап от изпълнението да информираме инвеститора какво ще бъде направено и колко ще му струва. Много малко са фирмите които биха могли да предложат компетентни специалисти във всяка една област, затова Пайп Систем подбира най-добрите специалисти във всяка една част от сградата - груб строеж, архитектура, инсталации. Ролята ни на строителен мениджър е да координираме и управляваме, за да можем да предложим една съвкупност от най-доброто изпълнение на най-добрата цена, реализирано в желания срок. За нас е много важно строителният график за обекта да се изпълнява и ежеседмично да отчитаме напредване или изоставане на дейностите, за да може инвеститорът да е информиран. Ако се получи изоставане, то трябва да се компенсира, и да се предприемат мерки своевременно. В строителния процес винаги има някакви промени, понякога пропуски или нещо, което не е до изчистено. Ние искаме нашите специалисти, заедно с проектантите, да дават решение и да не се губи време. Да дадем на инвеститора една пълна, прозрачна услуга и той да знае колко ще спечелим, да развенчаем мита за работата на загуба или пък, че се печели много. Желанието ни е да бъдем максимално полезни.Нашият подход е малко по-различен, защото сме поели ангажимент да менажираме всички участници в процеса, като носим съответната отговорност за това. Надяваме се да продължим да оправдаваме доверието на инвеститорите и занапред! Смятаме, че това е успешен подход и пример за това е един проект, който в следващия месец ще бъде успешно реализиран от нас. Това е обект със специализирано предназначение-Болница Света София, който със своята съвременна архитектура се вписва прекрасно в заобикалящата го градска среда. Изключително сложен проект, по своята същност наситен с технология, специализирано оборудване, инсталации.