01-02-2017
ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК - 2”

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК - 2”

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на БМФ ПОРТ БУРГАС - Пристанищен терминал „Бургас изток - 2”. Проекта е свързан с реконструкция и модернизация на съществуващия терминал.