04-05-2017
7-ЕТАЖНА ОФИС СГРАДА НА FPI

7-ЕТАЖНА ОФИС СГРАДА НА FPI

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ изгражда нова административна сграда.Имотът, който придобива дружеството, е с обща площ 2600 кв. м. Цената му е над 3,7 млн. лева без ДДС.Локацията е срещу болница Токуда, на ул. "Люба Величкова".На терена ще бъде изградена административна сграда на 7 етажа и две подземни нива, предназчначени за гараж с общо 115 паркоместа. Предвидена е заседателна зала за 100 души, с отделен вход, както и заведение за хранене.

Сградата ще е със застроена площ 1093 кв. м, на и над терена от 7 800 кв. м и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м, с плътност на застрояване 42%.Очакваната стойност за придобиване на проекта е 17,5 млн. лв., а очакваният срок за въвеждане в експлоатация е май 2018 г. Изпълнител на сградата ще е "ФеърПлей Кънстръкшънс" ЕООД.Сградата ще се управлява от дружеството "ФеърПлей Интернешънъл" (FPI).   

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.