КАРИЕРИ

стани част от нашето семейство 

Kовачница за кадри e програма, която Пайп Систем реализира с цел предоставяне на възможност на млади хора без опит в сферата на изграждане на Водопроводни, Канализационни и Спринклерни инсталации да добият практически стаж да се докоснат до реалното изпълнение на големи строителни обекти. Идеята на тази своеобразна стажантска програма е да изгради бригади от млади и знаещи специалисти на позицията „монтажници ВиК“ и да предостави опция за издигане в йерархията на база на показаните резултати.

   

Пайп систем

ИНЖЕНЕР - ПРОЕКТАНТ ВИК

Описание:

 • Изготвяне на проекти за сградни ВиК инсталации, спринклерни инсталации,вакуумно отводняване,
 • Изготвяне на екзекутиви, посещения на обекти и участие в оперативни срещи

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование и квалификация:
 • Образование – Висше строително, специалност ВиК
 • Ограничена или пълна проектантска правоспособност
 • Английски език е предимство
 • Компютърна грамотност: AutoCAD и Microsoft Office задължително; Revit е предимство
 • Опит в проектирането на спринклерни инсталации или вакуумно отводняване се стича за предимство - желателно поне 3 години
 • Шофьорска книжка категория В е предимство

Личностни качества:

 • Точност
 • Дисциплинираност
 • Отговорност
 • прецизност
 • лоялност
 • дискретност

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане
 • Фирмено обучение
 • Работа в динамична среда
 • Възможност за кариерно развитие

Изпращайте автобиографии на български език, като посочвате референтния код на обявата. Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените кандидати.

Пайп систем

СКЛАДОВ РАБОТНИК

Основни дейности:

 • Участва в товаренето и разтоварването на стоката в склада
 • Помага в сортирането и подредбата на складовите наличности в склада
 • Подготвя поръчки за изпълнение и екпедиция към клиенти

Търсим да назначим лоялна и отговорна личност на пълен работен ден.

Предлагаме:

 • добри работни условия - местоработата е в близост до Парацайс център
 • работно облекло
 • възможност за кариерно развитие
 • много добро заплащане
 • работа в млад и амбициозен екип
 • заплащане на разходи за транспорт до работното място

Моля, изпращайте автобиографиите си на български език, ние ще се свържем само с одобрените кандидати.

Адрес на местоработата: ул. Филип Кутев 137, гр. София

Пайп систем

ЮРИСКОНСУЛТ

Задължения и отговорности:   

 • Изготвя и предоставя правни становища и консултации, необходими за ефективното протичане на оперативната дейност на компанията   
 • Съгласува и/или изготвя различни видове договори, обезпечаващи всички функции и дейности в организацията   
 • Предоставя правни консултации по ключови въпроси и по възлагане от страна на висшия мениджмънт и ръководителите в компанията   
 • Разяснява прилагането на нормативни актове при запитване от ръководители и служители в организацията   
 • Представлява компанията пред правораздавателните и административните органи, както и пред трети лица, в рамките на делегираните правомощия   
 • Представлява компанията в съдебни, арбитражни и изпълнителни дела, като осигурява компетентна процесуална защита на интересите на работодателя   
 • Подпомага работодателя в извънсъдебното уреждане на вземания от трети лица, като изготвя и осигурява изпращането на нотариални покани, провежда телефонни разговори и срещи с длъжниците и дава предложения срещу кои от тях да бъдат заведени съдебни процедури   
 • Подпомага изготвянето и входирането в съответните административни институции на актовете, приемани от органите за управление на компанията   
 • Участва в разработването на вътрешни нормативни актове, процедури, правила, инструкции и заповеди   
 • Отговаря за съответствието на вътрешната нормативна уредба на компанията с действащите нормативни актове   
 • Дава становище по законосъобразността при сключване, изменение и прекратяване на договори със служители, налагането на наказания и търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност   
 • Осигурява правна подкрепа за надлежно спазване на утвърдените правила, описани в процедурите и инструкциите от сертифицираната Интегрирана система за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност

Изисквания към кандидатите:   

 • Завършено висше образование - специалност Право, степен Магистър   
 • Опит на аналогична позиция и/или в подобни дейности като юрист мин. 2 години   
 • Познания в областта на нормативните и подзаконовите актове в търговско, гражданско и трудово право; реда и изискванията за извършване на процесуални действия; съдебна и арбитражна практика по правни казуси; компютърни и други автоматизирани системи за извършване на правна дейност и получаване на актуална и навременна правна информация   
 • Добри компютърни умения – MS Office, Internet   
 • Владеене на английски език на добро ниво – писмено и говоримо   
 • Висока аналитичност и ориентираност към резултат   
 • Умения за убеждаване и ефективна комуникация   
 • Умения за планиране, приоритизиране и управление на време и информация   
 • Самоорганизираност, дискретност и лоялност   
 • Ресурс за работа под напрежение

Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Избери файл
Успешно изпратено съобщение!

Успешно изпратено съобщение!
Благодарим Ви!