КАРИЕРИ

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШЕТО СЕМЕЙСТВО 

   

Пайп систем

Ръководител проекти, част ОВиК

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ по част ОВиК

ОТГОВОРНОСТИ:

Управлява и координира всички дейности, свързани с ОВиК мрежи и съоръжения на строителен обект:

 • Планира и ръководи управлението на строителните процеси по част ОВиК
 • Активно участва във водене на преговори, определяне на ценови нива и сключване на договори с фирми-подизпълнители и фирми, предоставящи външни за екипа му услуги в областта на ОВиК
 • Участва в моделиране на изпълнението на проекта още на ниво оферта и тръжна процедура по част ОВиК
 • Участва в процеса по комуникация с възложители, строителен надзор, проектанти
 • Ръководи процеса по изпълнение на възложените за изпълнение проекти по част ОВиК в цялата страна съвместно с техническите ръководители, следи изпълнението на заложените бюджети, извършва разпределяне на ресурсите, поверени на екипа му
 • Преглежда и контролира планирания график спрямо актуалния напредък по част ОВиК
 • Отговаря за организирането на регулярни координационни срещи на екипа
 • Инициира и проверява ежедневен и ежеседмичен план за извършените СМР по част ОВиК
 • Работи съвместно с подизпълнителите за постигане на целите на проекта по отношение на безопасност, качество, срок и цена.
 • Следи за изпълнението на заложените бюджети, разходи за ресурсно обезпечение с хора, машини, механизация и материали
 • Обобщава резултатите от изпълнението на проектите и предлага мерки за увеличаване на ефективността
 • Носи пълна отговорност за изпълнение на проектите според договорените условия


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: Висше строително образование в областта на ОВиК
 • Трудов стаж: Минимум 3 години стаж на подобна длъжност.
 • Личностни качества: Аналитично мислене, ориентираност към резултат, умение за управление на разнообразни екипи и проекти, умение за спазване на приоритети, организираност
 • Възможност за пътувания в страната
 • Шофьорска книжка, категория В


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Работа по иновативна методология в строителството
 • Отлично заплащане, социален пакет, бонусна схема
 • Работа в екип от висококвалифицирани специалисти
 • Възможност за управление на големи проекти


Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.
Пайп систем

КАНДИДАТСТВАЙ

Избери файл
Успешно изпратено съобщение!

Успешно изпратено съобщение!
Благодарим Ви!