за нас

Пайп Систем - пълен инженеринг

Фирма Пайп Систем предлага пълен инженеринг в областта на проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения и на Спринклерни инсталации. Компанията е специализирана и в изграждането на отоплителни инсталации и вакуумно-сифонно покривно отводняване.

Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем

   

Дейности

Пайп систем

Проектиране

Проектиране в сферата на Вътрешно-сградни ВиК инсталации, Площадкови ВиК мрежи, Сградни ВиК отклонения, Автоматични пожарогасителни инсталации с вода, пяна и водна мъгла, Вакуумно - дъждовни канализации, инсталации за басейни и други.

   

Пайп систем

Доставка

В съответствие с потребностите на клиента, непрекъснато разширяваме гамата от предлагани продукти, като целта ни е да предложим най-доброто решение на най-добрата цена.

   

Пайп систем

Изграждане

Благодарение на дългогодишния опит в реализацията на строителни обекти, се гордеем с редица успешно реализираните проекти в различните категории – административни сгради, търговски обекти, хотели, жилищни сгради, индустриални и др.

   

Клиенти

Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем

   

Сертификати